Overspannen / burnout therapie Nijmegen

psycholoog-venlo-hans-jacobs

Hulp bij overspannen of burnout

Overspannenheid of burn-out is in de kern een disbalans tussen draagkracht en draaglast. Met andere woorden: je krijgt teveel ballast op je schouders. Bij overspannenheid en burn-out denken we al snel aan problemen op het werk. Maar vaak is het een combinatie van problemen op het werk en thuis.


burnout-therapiepsycholoog1


Burn-out = een chronische overbelasting = een uitputtingsslag

Burn-out wordt voorafgegaan door een lange periode (soms jaren) van overbelasting, bijvoorbeeld door frustraties, stressfactoren hetzij op het werk, hetzij in de privé situatie. Of iemand in een bepaalde situatie overbelast raakt is niet alleen afhankelijk van de grootte van de belasting maar ook van de wijze waarop mensen hiermee omgaan en hun karakter.

Mensen die hun werk heel goed willen doen, hard werken en moeite hebben om ‘nee’ te zeggen, hebben een grotere kans om een burn-out te krijgen.


Neerwaartse spiraal

Het gevolg van de chronische overbelasting is dat men steeds meer moeite heeft om goed te blijven functioneren. Om dit functioneren op peil te houden moet men steeds harder werken. Hierdoor neemt de belasting geleidelijk toe en ontstaat er een neerwaartse spiraal.


Systematisch en actiegericht

We inventariseren samen de mogelijke oorzaken. Vervolgens maken we een lijst met ‘energiegevers’ en ‘energieverslinders’ : systematisch en op een actiegerichte manier proberen we de balans weer te herstellen met behulp van verschillende technieken. Actiegericht omdat uit onderzoek blijkt dat thuis zitten en passief zijn op termijn niet tot herstel leidt.

Heb je nog vragen of wil je weten of ik je kan helpen bij een burn-out? Neem gerust contact op!

Hans
Geregistreerd bij NVPA en RBCZ